BLOG

Educació world wide…

Educació vol dir més coses que tecnologia, a la tablet i la connexió a internet hi hem de sumar: un docent amb una forta empatia, uns pares amb criteri sobre quin tipus d'educació és apropiada [...]

No homework

Hi estem d'acord. Per la canalleta és més important tenir temps per a ells mateixos que està enterrats en tones de coneixement.

Bett 2016

  El millor del Bett sempre són els post que es fan al mur del Bett arena. Divertiu-vos!

Sophia & UNESCO: repensant l’educació

L'equip de Sophia Education pensa, com la UNESCO, que hem de repensar l'educació per tal d'ajudar els nois i noies a assolir les competències del s.XXI, més àmplies que les que obtenen de l'actual contingut curricular. Els programes [...]

Una nova forma d’aprendre

Originally published on the blog of Connecting Brains. What if we would install a computer in a place they have never seen one, we started it on and we left? Sugata Mitra did the experiment and named [...]

Logan Laplante, sense paraules

A flexible personalized education, which suits the interests and abilities of each child, that enhances his talent. Would be the ideal of any society: the implementation of a method of individualized instruction, suitable to train [...]

La bona pedagogia és el que importa

We would all agree to the asseveration; what should be reviewed are pedagogical practices if our goal is that future generations have the 'skills of the XXIst century' or, translated, that children can be happy [...]

El valor de la frustració

We have too spoiled children in developed Countries? We know how to say no? What we, adults experience when we stay in a NO with the kids we educate? The acceptance of non-immediate compliance of [...]