L’equip de Sophia Education pensa, com la UNESCO, que hem de repensar l’educació per tal d’ajudar els nois i noies a assolir les competències del s.XXI, més àmplies que les que obtenen de l’actual contingut curricular.

Els programes que oferim a Sophia preparen per aquesta transició.

Benvinguts milenials!