2016-01-21 12.05.11

2016-01-21 12.05.23

L’educació és una qüestió d’amor. Sense aquesta emoció no hi ha aprenentatge.