2016-01-21 10.56.45

Educació vol dir més coses que tecnologia, a la tablet i la connexió a internet hi hem de sumar: un docent amb una forta empatia, uns pares amb criteri sobre quin tipus d’educació és apropiada pels seus nens i un fort sentit comú per part de la societat sobre les necessitats educatives de cada entorn.