Competències

Què ens ha portat a fer un programa competencial?

L’escola encara està molt orientada a contingut, ara mateix es parla de competències però en realitat el currículum es el pal de paller; no obstant, el què les empreses diuen que necessiten són perfils de persones que disposin de les anomenades competències toves (o XXIst Century Skills), que els ajudi a la versatilitat, flexibilitat i a treballar en equip.
Aquestes habilitats s’adquireixen entre els 0 i els 8 anys en un 90%.

Què us proposem?

Una sèrie de tallers pensats per assolir les competències de la pissarra.

Edat

Entre 6 i 10 anys.

En quin format?

  1. En format escolar, programes pensats com a complement a les hores de tutoria o a les sortides escolars.
  2. En format d’activitats extraescolars, contacte a través de l’escola o de l’AMPA.

Tallers per treballar les competencies:

  1. Activitats de relaxació i autogestió emocional.
  2. Activitats culturals i recreatives. Sortides escolars.
  3. Activitats socials: Colaboració amb ONGs i institucions relacionades amb nens.
  4. Activitats esportives: pràctica d’skate.
  5. Activitats musicals: percussió.
  6. Activitats de comunicació: cinema i periodisme.

Per a més informació:

nuria@sophiaeducationfunds.org
http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf