Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que el Lloc Web i el portal d’Internet https: // sophiaeducationfunds. org /? lang = ca (en endavant, el “Web”) és titularitat de Sophia for Education Talks, amb domicili social a Muntaner, 292 amb CIF núm G66676966. El present avís legal regula les condicions d’ús de l’esmentat portal d’Internet.
El present avís legal regula l’ús de l’domini ja sigui amb la seva actual denominació https://sophiaeducationfunds.org/?lang=es o amb qualsevol altra amb la qual pugui figurar en el futur, així com les responsabilitats derivades de l’autorització de la mateixa Sophia for Education Talks respecta la teva privacitat i s’esforça per oferir-te una experiència de client segura.

Usuaris
S’entén per “usuari” aquella persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant el present Lloc Web.
Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions entre Sophia for Education Talks i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament a l’fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.
Acceptació de l’usuari
Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web què Sophia for Education Talks posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Sophia for Education Talks.
L’accés i navegació en el lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir a fer servir el lloc web.
Accés al web
L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia de l’servei.
En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzaran de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat https://sophiaeducationfunds.org/?lang=es.
Contingut i ús
Li preguem que llegeixi atentament l’Avís Legal, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat abans d’utilitzar la present pàgina web. Mitjançant l’accés i ús, vostè consent quedar vinculat pels textos citats. Si té alguna pregunta relacionada amb l’anteriorment indicat, pot posar-se en contacte amb Sophia for Education Talks a través de les vies de contacte facilitades en el present text.
La visita a la pàgina web per part de l’usuari s’ha de fer de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Sophia for Education Talks o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.
L’usuari es compromet a facilitar a Sophia for Education Talks. les seves dades de contacte de forma veraç i exacta (correu electrònic i altres dades de contacte necessaris), així com a no proporcionar informació o documentació falsa, fraudulenta o il·lícita.
L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per Sophia for Education Talks, a el lloc web o als seus continguts.
Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present Lloc Web (Avís legal, política de privacitat, Política de Cookies, així com altres continguts que contenen obligacions per a l’usuari), així com qualsevol incompliment de la legalitat vigent a Espanya, serà comunicat de manera immediata a les autoritats pertinents, per part de. Sophia for Education Talks, es compromet a cooperar amb les mateixes.
Ningú ha de realitzar un ús indegut de la present pàgina web mitjançant la introducció intencionada de programes o materials tecnològics perjudicials o nocius per a la mateixa (per exemple, de virus o troians). No es permet l’accés no autoritzat a el servidor on es trobi allotjada o relacionada informació sobre la pàgina web. De la mateixa manera, queda totalment prohibit realitzar atacs de denegació de serveis o de servei distribuït.
El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’associació es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.
Protecció de Dades de Caràcter personal
La informació o dades personals facilitades mitjançant el present lloc web faciliti seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privacitat, així d’acord amb la legislació vigent sobre la mateixa.
Les dades de caràcter personal proporcionades per part de l’usuari mitjançant el present lloc web formaran part dels fitxers i registres d’activitat de titular de la mateixa i seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privacitat amb les finalitats indicades per a cada cas. Aquesta informació té caràcter confidencial i secret, no podent ser revelada a tercers aliens, sense causa legalment justificada o autorització expressa de l’usuari en qüestió.
L’usuari té dret a l’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, revocació, limitació i portabilitat de les seves dades personals a través de l’adreça de correu electrònic: nuria@sophiaeducationfunds.org
Per a més informació podeu consultar la nostra política de privacitat.
Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual de l’contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Núria Bosch i de Sophia Education i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols encara que citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de Sophia for Education Talks. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.
Sophia for Education Talks no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de Núria Bosch o de Sophia for Education Talks.
Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de Sophia for Education Talks serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Sophia for Education Talks es reserva el dret d’exercitar enfront de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.
Responsabilitat i garanties
Sophia for Education Talks declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, Sophia for Education Talks no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:
La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
L’absència de virus i / o altres components nocius.
Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Sophia for Education Talks.
L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, Sophia for Education Talks no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que, si s’escau s’incloguin en el lloc web, s’ajustin a aquest avís legal, ni que l’ús de la pàgina web es realitzi de forma diligent .
L’ús per menors d’edat de la pàgina web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, i els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.
Sophia for Education Talks podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, Sophia for Education Talks comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.
Així mateix, de conformitat amb els Arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), Sophia for Education Talks es comprometi a l’eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.
Qualitat de la Pàgina
Sophia for Education Talks. Posa tots els seus mitjans perquè el contingut i informació subministrats mitjançant el present lloc web compleixi amb els estàndards de qualitat, veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i actualitat. No obstant això, a causa de la constant dinàmica a la qual es veu subjecta la informació continguda, no es garanteix el complet compliment d’aquests estàndards en tot moment, tot i que es realitzaran els millors esforços per a això, i donat el cas, es procedirà a l’esmena i / o actualització convenient el més aviat que sigui possible.
Així mateix, el simple accés a la informació continguda en el present lloc web no vincula de cap manera a l’usuari, de manera que no li genera cap compromís contractual. L’accés a aquesta informació només té caràcter informatiu, consultiu i / o publicitari.
Galetes
Sophia for Education Talks utilitza cookies, als efectes d’optimitzar i personalitzar la navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació d’l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les galetes poden ser compartits amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari.
No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies al seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per a més informació consulteu la nostra Política de Galetes.
Enllaços (links)
La presència d’enllaços (links) a la pàgina web de Sophia for Education Talks cap a altres llocs d’Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Sophia for Education Talks no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.
En el cas que en altres llocs web s’estableixin enllaços a la pàgina web de Sophia for Education Talks, no s’entendrà que Sophia for Education Talks ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el qual es conté l’enllaç, tampoc podrà incloure en la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, o dels continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.
Sophia for Education Talks es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en què s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.
Modificació de les condicions
Sophia for Education Talks es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal produint efectes des del mateix moment de la publicació. I l’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament el present Avís Legal.
El lloc web té caràcter indefinit pel que fa a la seva visualització d’Internet. No obstant això, quant a el contingut de la mateixa, l’associació es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.